Home > GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM > i-REMA

i-REMA

CRM(Customer Relationship Management-Quản lý quan hệ khách hàng)

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là hoạt động dưới hình thức marketing/kinh doanh nhằm liên tục tăng cường mối quan hệ với khách hàng để tối đa hoá tính lợi nhuận cho doanh nghiệp. Việc thực hiện CRM cần có sự tổng hợp và phân tích tài liệu In/Outside liên quan đến khách hàng (DW), thiết lập chiến lược (Strategy) thông qua nhu cầu, động thái của khách hàng và tính lợi nhuận (Profitability), đồng thời tối ưu hoá việc phân phối nguồn lực hành chính (Administration) để cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng nhằm duy trì quy trình tự động hoá (Automation) liên tục.

Cấu trúc ứng dụng của i-REMA
i-REMA Application Architecture
i-REMA/CM (Campaign Management)

CM (Quản lý chiến dịch) là giải pháp giúp tổng hợp các nghiệp vụ như lập kế hoạch chiến dịch, lập trình, triển khai và đánh giá công việc thành một chu trình khép kín nhằm triển khai/đánh giá hiệu quả các chương trình marketing đa dạng, đồng thời hỗ trợ kết nối có tổ chức với Customer Intelligence ở từng giai đoạn. Có thể thông qua giao diện giữa mỗi kênh kinh doanh và quy trình chiến dịch để thực hiện chủ đề marketing tại mọi điểm tiếp xúc với khách hàng của tất cả các kênh, và tối đa hoá hiệu quả bán sản phẩm. i-REMA/CM bao gồm chiến dịch tại hội sở ngân hàng và chiến dịch tại chi nhánh.

i-REMA/SFA (Sales Force Automation)

SFA (Hệ thống hỗ trợ kinh doanh) là giải pháp giúp các nhà quản lý (bao gồm cả RM/PB) chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn bằng phương pháp marketing trực tiếp One to One, đồng thời hỗ trợ quá trình bán hàng ngay từ những khâu tiếp xúc đầu tiên với khách hàng nhằm mục đích mang lại khả năng thành công cho giao dịch.
i-REMA/SFA bao gồm hệ thống bán hàng (SLS, Sales Lead System) và hệ thống quản lý khách hàng (CCS, Customer Care System).