Home > GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM > i-RTMS

i-RTMS

Real-time Event Marketing Solution

i-RTMS là sản phẩm thực hiện công việc marketing một cách linh hoạt trong thời gian thực nhằm đảm bảo hiệu quả chi phí và hoạt động. Nó có tốc độ xử lý cao nhất và tận dụng tính năng của các công nghệ nền tảng về xử lý Big Data. Sản phẩm này áp dụng môi trường CEP (Complex Event Processing) đã được tối ưu hoá theo nguyên tắc, đồng thời hỗ trợ Cluster/Scale out System Architecture khả năng xử lý phân tán không những trên hệ thống Scale up dựa trên Unix hiện có mà còn xử lý được trên nền tảng Linux.

i-RTMS Application Architecture
i-RTMS Application Architecture
i-RTMS System Technical Architecture
i-RTMS Application Architecture
Collection

Là mô-đun thu thập dữ liệu thời gian thực có phạm vi rộng và có thể áp dụng linh hoạt cho các File System và phương tiện truyền tải đa dạng như Database Data, Log Data, Interface Data bên ngoài, Network Data.

Realtime

Là công cụ phân tích và dò tìm sự thay đổi định kỳ của các điều kiện marketing được xác định trong hệ thống quản lý quy tắc marketing, đồng thời phân tích những quy tắc liên tục có thể áp dụng trong thời gian thực một cách linh hoạt (ví dụ: áp dụng các quy tắc thay đổi). Sản phẩm này được thực hiện bởi quy trình xử lý phân tán/xử lý song song đảm bảo khả năng chịu lỗi, phục hồi lỗi (Fault tolerance, Error Recovery) và có thể xử lý phân tán các streaming theo từng phân loại bằng cách hoạch định ra các loại hình theo từng công việc cụ thể.

Service

Phụ trách chức năng phân phối kênh tự động giúp phân phối tự động ngay lập tức các dữ liệu định hình được truyền đạt từ công cụ quy tắc marketing thời gian thực thành các kênh cụ thể được chỉ định trong quản lý quy tắc marketing.

Management

Hỗ trợ xác định và chạy các quy tắc marketing một cách hiệu quả bằng cách cung cấp Graphical User Interface phục vụ cho quản lý hiệu quả các quy tắc sự kiện marketing.
Hơn nữa, về cơ bản, sản phẩm này còn điều khiển theo dõi Monitoring (JMX, Ganglia, Nagios, Graphite, v.v.) của hệ thống marketing thời gian thực. Đây là loại sản phẩm theo dõi trạng thái Đạt-không đạt của toàn bộ các phần cứng, các giải pháp trong hệ thống marketing sự kiện thời gian thực, đồng thời hỗ trợ quản lý hiệu quả toàn bộ hệ thống.