Home > GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM > i-FIWS Suite

i-FIWS Suite

Integrated Financial Information Warehouse Service

Nghiệp vụ IT của ngân hàng về cơ bản được phân loại thành hệ thống kênh (hệ thống đối ngoại) và hệ thống Core banking để xử lý dữ liệu điều hành, hệ thống thông tin quản lý để quản lý dữ liệu thông tin cần thiết cho việc ra quyết định, và hệ thống phân tích với mục đích thống kê, phân tích nghiệp vụ thông tin theo đơn vị.
i-FIWS là giải pháp dịch vụ thông tin tài chính nhằm hỗ trợ nghiệp vụ cho hệ thống thông tin quản lý và hệ thống phân tích, được cấu thành bởi i-FIWS/Data Model(Banking Data Model), i-FIWS/Meta(Meta Data Management), i-FIWS/DFD(Deferred), i-FIWS/DCM(Data Consistency Management), i-FIWS/BI Portal(Business Intelligence Portal).

Will-Be Solution’s Data Warehouse
i-RTMS Application Architecture
i-FIWS/Data Model

i-FIWS/Data Model Model (Mô hình dữ liệu ngân hàng) là mô hình dữ liệu được tùy chỉnh hóa dựa trên những trường hợp tiên tiến điển hình, phản ánh tất cả các dữ liệu cần thiết cho lĩnh vực tư vấn, xây dựng, điều hành đặc biệt dành cho ngành ngân hàng nhằm phù hợp và tối ưu hóa nghiệp vụ của doanh nghiệp trong hệ thống thông tin quản trị. Sản phẩm này được thiết kế lấy trọng tâm là khách hàng và sản phẩm, dựa trên nền tảng kinh nghiệm thực hiện và các chiến lược thông tin tối ưu, đồng thời phản ảnh được các vấn đề và tiêu chuẩn toàn cầu (IFRS, AML, Basel, v.v.), cung cấp các model tích hợp tối ưu đảm bảo khả năng mở rộng, khả năng tích hợp và khả năng linh hoạt cho tổ chức.

i-FIWS/Meta

Siêu dữ liệu là một trong số các yếu tố quan trọng nhất trong môi trường IT phức tạp và đa dạng, là cốt lõi để tìm hiểu cơ cấu và nội dung của môi trường IT. Siêu dữ liệu còn là nền tảng thực hiện cấu trúc hạ tầng IT (IT Infra-Structure).
i-FIWS/Meta (Meta Data Management) hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình từ lúc hình thành dữ liệu đến lúc thay đổi, biến mất nhằm quản lý dữ liệu một cách có hiệu quả hơn. Sản phẩm này phục vụ cho các dữ liệu liên quan đến việc quản lý hiệu quả và nâng cao tính tiện lợi của dữ liệu, duy trì sức mạnh liên kết (Cohesiveness) giữa các thành phần cấu tạo để cung cấp chức năng xem dữ liệu (Data View) một cách nhất quán.

i-FIWS/DFD

i-FIWS/DFD (Deferred) giúp truyền tải các dữ liệu đăng nhập của người dùng được hình thành do kết quả xử lý trực tuyến trong hệ thống tài khoản đến RDW thời gian thực, tạo ra khả năng thực hiện dịch vụ của các hệ thống thông tin chiến lược như giám sát thường xuyên, rút gọn tài liệu, tích hợp khách hàng, v.v. Sản phẩm này cũng sở hữu cơ cấu dụng cụ có thể đáp ứng linh hoạt việc mở rộng hệ thống như tăng lượng giao dịch/bổ sung nghiệp vụ thông tin sau khi thiết lập ADW.

i-FIWS/CDC

i-FIWS/CDC cung cấp một cơ sở hạ tầng có khả năng hợp nhất giữa các hệ thống trong quá trình triển khai kinh doanh của doanh nghiệp. Sản phẩm này cung cấp các kỹ thuật cơ bản giúp xử lý hiệu quả và năng suất cao đối với các sự kiện thay đổi phát sinh trong giao đoạn tải, xử lý các dữ liệu dung lượng lớn. Ngoài ra nó còn đảm bảo khái niệm tích hợp và tính tức thời của khách hàng, đồng thời cung cấp kỹ thuật cơ bản về một hệ thống hiệu quả, năng suất cao hơn thông qua sự liên kết hệ thống tối thiểu hoá các Lag thời gian phát sinh trong thao tác ETL hiện có.

i-FIWS/DCM

i-FIWS/DCM (Data Consistency Management) sử dụng chức năng theo dõi và xác minh nhất quán theo quá trình chuyển giao và tích hợp của dữ liệu. Để hệ thống thông tin trở thành một hệ thống đáng tin cậy giúp đưa ra các quyết định về kinh doanh thì cần xác lập sự toàn vẹn và tiêu chuẩn hoá các dữ liệu, đồng thời thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng liên tục để xác minh tính nhất quán của dữ liệu. i-FIWS/DCM cung cấp chức năng xác minh dữ liệu hiệu quả nhằm đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu trong hệ thống thông tin. Chức năng xác minh này chủ yếu hỗ trợ việc xác minh hệ số và xác minh phi hệ số.

i-FIWS/ BI Portal

i-FIWS/BI Portal(Business Intelligence Portal) cung cấp môi trường sử dụng thông tin dễ dàng với tư cách là cổng cung cấp thông tin liên quan đến các BI đa dạng dành cho người dùng truy cập vào hệ thống thông tin. Sản phẩm này giúp nâng cao hiệu suất công việc kinh doanh thông qua việc tăng cường năng lực phân tích bằng cách phân tích ba chiều theo từng tầng lớp người dùng cùng các tác dụng tương hỗ, đồng thời thực hiện cường độ hoá hệ thống phân tích thông tin và tăng cường sức mạnh tổng hợp của nghiệp vụ liên kết thông qua việc cải thiện hệ thống quả lý báo cáo và thông tin.